PRODUKT

Patent pending

Rockstop er enkelt å montere på tipp-lastebiler, og passer alle merker og årsmodeller

Om Rockstop-systemet

Systemet består av et førerhyttedisplay, kabler til hvert tvillinghjul, sensorer og en kabel som overfører signaler til displayet. Ved steinoppdagelse gir displayet lyd- og lysvarsler, og viser hvilket hjul steinen sitter fast i for umiddelbar inspeksjon. 

For dokumentasjon av steinsprang, kommuniserer systemet med skybaserte løsninger. Dette muliggjør analyse av steinmengde og plassering via GPS, samt eksklusjon av kjøretøy ved eventuelle ulykker. Varslingssenteret kan settes opp for å gi øyeblikkelige varsler til byggherre eller prosjektleder via telefon og epost ved steinsprang mellom tvillinghjul, slik at nødvendige tiltak kan iverksettes raskt.

Systemet kan monteres av en mekaniker på omlag 6-7 timer.

Veidekke og Brødrene Lunn tar HMS på alvor og har testet Rockstop gjennom den norske vinteren med gode resultater

Pisk

MONTERT SKRÅTT PÅ STÅLSKJERM

Pisken sitter fast på sensor som er lokalisert mellom hjulene og vil registrere stein ved at denne beveger seg til siden opptil fire ganger. Den sender et signal til førerhyttedisplay som sjåføren har montert inne i lastebilen.

Pisk

MONTERT RETT PÅ STÅLSKJERM

Våre pisker er fleksible og kan monteres på ulike måter tilpasset ditt kjøretøy. Rockstop har også en innebygd funksjon som oppdager dersom pisken skulle knekke.

Sensor

VIDERESENDER SIGNALET

Det er vanligvis montert fire sensorer på en lastebil. Disse er lokalisert på skjermen i posisjon slik at pisken kommer mellom tvillinghjulene.

Førerhyttedisplay

LETT SYNLIG FOR SJÅFØREN

Sjåføren får beskjed via en pipelyd, samt lysindikasjon på hvor steinen sitter fast. Deretter sendes også informasjon til et skybasert system som viser byggherre/prosjektleder hvor og når dette inntraff.

Patent pending