Nyheter fra oss i Rockstop

3 JULI 2024

O.L. Engen AS er ny forhandler

Velkommen på laget O.L. Engen AS!
Vi gleder oss til et flott samarbeid


22. MAI 2024

HBK Verdal AS er ny forhandler

Velkommen på laget HBK Verdal!
Med et pågående HMS-prosjekt hos Verdalskalk AS er
HBK Verdal AS en naturlig forhandler for oss i Rockstop


15. MAI 2024

Verdalskalk AS har inngått avtale om 
montering av Rockstop på to biler 

Verdalskalk tar sikkerhet på alvor! 
Sammen unngår vi å skyte stein fra tvillinghjul ut i trafikken