ROCKSTOP

Sammen unngår vi å skyte stein fra tvillinghjul i trafikken

Visste du at livsfarlige hendelser har oppstått når steiner fra tvillinghjul på tipp-lastebiler har truffet andre trafikanter?

Problemet skyldes at steiner setter seg fast mellom tvillinghjulene, uten at sjåføren oppdager det, og deretter løsner i høy hastighet. Rockstop-data viser at det i gjennomsnitt setter seg fast 3.5 steiner mellom tvillinghjulene per uke for en tipp-lastebil!

Årsaken til at sjåførene ikke oppdager steinene er at dagens metoder for inspeksjon kun sjekker 60-90% av hjulene og har stor risiko for menneskelig feil. Med 3.5 steiner i uken som settes fast, innebærer dette en stor trafikkrisiko der 0.35-1.4 steiner skytes ut i trafikken per lastebil hver eneste uke med dagens manuelle kontroll

Rockstop kan skape verdi for en entreprenør gjennom 5 områder:

1. Sikrer at ingen stein skytes ut fra tvillinghjulene ukontrollert

Dataen fra vårt referanseprosjekt Hestnestunellen viser at 3.5 stein settes fast mellom tvillinghjulene per bil i uken. Med dagens manuelle kontroll vil man fange opp 60-90% av disse, men det gjenstår allikevel 10-40%. Det innebærer at 0.35-1.4 stein skytes i dag ut i trafikken fra hver lastebil i uken. Dette er en stor risiko for både trafikanter og entreprenøren. Dersom steinene som i dag skytes fra tvillinghjul treffer medtrafikanter kan det få fatale konsekvenser, som skader på mennesker og potensielt dødsfall. Det kan få konsekvenser for sjåføren i tillegg vil det være telefoner fra pårørende og avisoppslag som må følges opp. Ettersom Rockstop kontrollerer 100% av hjulene til enhver tid og gir sjåføren beskjed med lyd og lys ved stein i tvillinghjul, vil denne risikoen fjernes.

2. Loggfører GPS-koordinater der steinene satte seg fast og varsler administrasjonen slik det kan innføres tiltak

Rockstop loggfører all data inkludert GPS-koordinater for at entreprenøren har grunnlag til å drive effektivt. Systemet sender datasignaler til en skyløsning hvert 15 minutt som inkluderer GPS-posisjonen til bilen, i tillegg til umiddelbare signaler ved avvik fra normaltilstand.

Det innebærer at entreprenøren kan analysere sammenhengen mellom sjåfører, underlagene og antall stein i tvillinghjul. Entreprenøren kan da jobbe datadrevet og vurdere tiltak som for eksempel å legge asfalt på utsatte områder og å måle effekten av tiltakene.

Rockstop har også et varslingssystem, slik at administrasjonen kan få varsel ved stein i tvillinghjul eller brudd på datainnhenting om det er ønskelig. I tillegg er systemet designet for å gi beskjed dersom det skulle være ødelagt pisk eller ledningsbrudd. Dette for å unngå falsk trygghet og gi entreprenøren mulighet for å kontinuerlig innhente data på antall stein i tvillinghjulene på prosjektet.

3. Dokumenterer uskyld ved ulykker forårsaket av andre aktører

Om det har vært et uhell på strekningen der dere kjører fordi en annen aktør har skutt stein på en medtrafikant vil Rockstop dokumentere at deres lastebiler ikke hadde stein i tvillinghjul. Det gjør at dere kan bevise uskyld og vise seriøsitet innen HMS ovenfor byggherren, myndighetene og forsikringsselskaper.

4. Sjåføren finner stein i tvillinghjulene raskt, slik at ikke dekk ødelegges og det blir nedetid i kjøringen

Ved å ha varsling med både lyd og lys kan sjåføren oppdage steinen med en gang, slik at den ikke gnager hull i dekkene. Det gjør at prosjektet unngår nedetid og lastebilene kan spare kostnader tilknyttet dekkskift. Sjåføren Helge på tipp-semien i Hestnestunellen (referanseprosjekt) opplyser at han har hatt over 200 steiner i tvillinghjulene, kjørt over 11 måneder og 80 000km uten ett eneste dekkskift.

I tillegg forteller displayet til Rockstop hvor steinen sitter, slik at sjåføren unngår å bruke tid på å lete. Det gjør at sjåføren kan fjerne steinen og kjøre videre raskt.

5. Minimum 30 sekunder tidsbesparelse per kontroll

Sjåføren er pålagt å sjekke tvillinghjulene, draget og underkjøringshinderet før hen kjører på fra anleggsområdet/grustak på større anleggsprosjekter i dag. Dette tar 2 minutter.

Dagens 60-90% kontroll av tvillinghjul tar 30 sekunder, og det vil kreve ytterligere tid for å gjøre 100% kontroll. Dersom entreprenøren ønsker å ta HMS på alvor, må 100% av dekkene kontrolleres, ikke kun 60-90% som i dag.

Ved å bruke Rockstop slipper sjåføren den manuelle kontrollen av tvillinghjul, som betyr at hen kun trenger å sjekke draget og underkjøringshinderet. Det innebærer at sjåføren sparer 30 sekunder, i tillegg til tiden det vil ta å heve dagens manuelle kontroll fra 60-90% opp til 100%. 

BOOK EN UFORPLIKTENDE SAMTALE NÅ